Revize elektro provádíme u elektrických zařízení do 1000 V v prostorách bez nebezpečí výbuchu. Pro nové elektroinstalace zajišťujeme výchozí revize.

Pravidelné revize elektro jsou realizovány po uplynutí platnosti předcházející revize elektro a revize ručního nářadí a přenosných el. spotřebičů provádíme v provozech u firem, kde je zákonná povinnost provádět revize elektro.

Revize elektrických zařízení

Smyslem provádění revizí elektrických zařízení je zjistit celkový stav těchto zařízení, upozornit na případná rizika a navrhnout řešenís ohledem na bezpečnost a zdraví osob a majetku. Povinnost provozovatele zajistit revize elektrických spotřebičů,elektrického ručního nářadí a elektrického zařízení vyplývá ze Zákoníku práce.

Prováděním revizí můžeme zabránit:
 • možnému poškození zdraví a majetku vadným spotřebičem
 • vysokým postihům za nedodržení předpisů pro řízení a zajišťování bezpečnosti práce
 • krácením pojistného plnění (v případě škodné události může pojišťovna žádat o doložení splnění všech zákonných podmínek)
 • vzniku požáru (omezit riziko)

Revize spotřebičů se vykonávají v souladu s normami ČSN 33 1600 a ČSN 33 1610.
Revize elektrického zařízení se vykonávají v souladu s normou ČSN 33 1500.

Nabídka revizí
Revize elektrických zařízení a hromosvodů do 1000 V v objektech třídy A+B podle ČSN 33 1500 a ČSN EN 60079-17:
 • průmyslové objekty
 • bytové objekty
 • zdravotnická zařízení
 • administrativní prostory
 • školky, školy a další
Revize ručního nářadí podle ČSN 33 1600:
 • vrtačky, brusky, kotoučové pily
 • šroubováky, pájky, leštičky, vrtací kladiva
 • sekačky a další

telefon: +420 777 580 839       email: info@mcelektro.cz

Facebook link
©  2016. Všechna práva vyhrazena!