• Pro rodinné domy
  • Pro provozovny
  • Ostrovní systémy

Co je to fotovoltaický systém a jak funguje?

Systém pro výrobu elektřiny ze slunce a je založen na instalaci fotovoltaických panelů. Energie vyrobená dopadem slunečního záření na fotovoltaické panely se přemění na stejnosměrný proud, který se v měniči přemění na proud střídavý. Ten je poté předán do domácí či rozvodné sítě. Fotovoltaické elektrárny se liší především svým výkonem, jinak se jedná o obdobný princip.

Co je součástí fotovoltaického systému?
  • Fotovoltaické panely
  • Měniče (střídače)
  • Podpůrné a jistící prvky (přepěťové a podpěťové ochrany, atd.)
  • Kabeláž (stejnosměrná a střídavá)

Co je třeba pro instalaci fotovoltaického systému?
  • Dostupnost rozvodů sítě nízkého napětí (220 V).
  • Nestíněný prostor orientovaný, pokud možno, k jihu.
  • Prostor na střeše objektu nebo na přiléhajícím pozemku. Dnes je již možné díky technologickému pokroku instalovat FV panely i na původně nevýhodně orientované plochy (východ, západ atd.)
  • Nosnost střechy alespoň 25 kg/m2.
Co je to ostrovní fotovoltaický systém?

Jde o samostatný fotovoltaický panel, který je napojený na baterii, regulátor a měnič.

Tento systém vyrobí dostatek elektřiny (220 V) pro běžnou spotřebu na chatách, chalupách nebo třeba v zahradním domku, pokud nemáte možnost připojit se ze sítě.

Už nebudete muset svítit petrolejkou, pouštět rádio na baterky, ani vařit na lihovém vařiči. S námi bude energie na vaší straně

Jak systém funguje?

Základní model je založen na propojení fotovoltaického panelu se dvěma bateriemi. Fotovoltaický panel vyrobí při svém nejvyšším výkonu energii 230 Wp. Pokud systém za vhodných světelných podmínek vyrábí elektřinu, je odběr až do okamžitého maximálního výkonu panelu dodáván přímo do spotřebičů, které jsou na systém napojeny. Pokud vznikne přebytek výkonu, dobíjí se baterie. Tento stav je typický přes den. Pokud je požadavek na výkon vyšší, je nedostatek vyrovnáván z baterie. Během dne se bude přes regulátor dobíjet baterie, případně malý odběr napájet přes měnič. Večer nebo při zamračeném počasí bude měnič napájen z baterie a bude dodávat energii pro spotřebiče jako je např. osvětlení, televizor, rádio, apod.

Jak dlouho nabitá baterie vydrží?

Každá baterie má kapacitu 82 Ah (tzn. je schopna dodávat proud 1 A po dobu 82 hodin, 2 A poloviční dobu, apod.). Pro představu např. 100W žárovka má odběr 0,5 A a malá lednice 1 A. Zjednodušeně řečeno, baterie je např. schopna dodávat proud do malé lednice cca 82 hodin bez potřeby nabití.


telefon: +420 777 580 839       email: info@mcelektro.cz

Facebook link
©  2016. Všechna práva vyhrazena!