DODÁVKA A MONTÁŽ TRANSFORMÁTORŮ

Vysoké napětí

Naše činnost je zaměřena především na stavebně montážní práce. Pro jejich realizaci máme samostatný montážní tým, který má potřebné oprávnění pro danou činnost a je plně mobilní. Mezi oblasti naší činnosti spadá výstavba nových, oprava či rekonstrukce stávajících zařízení:

  • stožárové trafostanice 22/0,4 kV
  • technologické části distribučních a průmyslových trafostanic 22/0,4 kV (35/0,4 kV)
  • stavební části trafostanic, zednické výpomoci
  • kabelová vedení nízkého i vysokého napětí, včetně přípojek
  • sítě veřejného osvětlení (kabelové i na stožárech rozvodných sítí NN)
  • montáž kabelových souborů vysokého napětí
  • související zemní a stavební práce

Pracovníci jsou pravidelně školeni z bezpečnostních předpisů a technologických postupů dle vyhlášky č.50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice.
Při realizaci jednotlivých zakázek jsou vybaveni předepsanými ochrannými pomůckami a potřebným speciálním nářadím.


telefon: +420 777 580 839       email: info@mcelektro.cz

Facebook link
©  2016. Všechna práva vyhrazena!