Montáže ocelových konstrukcí

Provádíme montáže ocelových konstrukcí, opravy a údržbu výrobních zařízení.

V oblasti montáží ocelových konstrukcí poskytujeme tyto služby:

  • Montáž a údržba ocelových konstrukcí výrobních a skladovacích hal, různých zastřešení, schodišť, zábradlí apod.
  • Montáž a údržba ocelových konstrukcí plošin, lávek, sloupů apod.
  • Nátěry ocelových konstrukcí

Provádíme montáž a údržbu strojně technologických zařízení, jako jsou např. válcovací linky, třídící linky, různé lisy, drtiče, separátory, dopravní trasy s navazujícími zařízeními jako přesýpací stanice a další technologické celky. Montáž a ustavování obráběcích center provádíme s přesností na desetiny mm.

Provádíme montáže a demontáže lehkých a středních ocelových konstrukcí včetně zastřešení popřípadě opláštění.

Svařování ocelových konstrukcí

Naše společnost se zabývá svařováním:

  • ocelových součástí pro automobilový průmysl
  • zákrytů na lisy
  • opláštění na všechny možné druhy strojů a jejich součástí
  • regály, žebříky a lešení

Svařování zajišťujeme vyškolenými svářeči, kteří mají veškerou výbavu potřebnou pro kvalifikované a přesné svařování.

Metody kterými svařujeme:

  • Obloukové svařování obalenou elektrodou
  • Plamenem – spalováním směsi hořlavého plynu – acetylénu
Výroba kovových součástí dle výkresové dokumentace

Naše společnost vyrábí díly pro strojírenský, stavební a automobilový průmysl dle výkresů zákazníka. Vyrábíme jak kusovou výrobu tak i malé série v řádech stovek kusů ročně.


telefon: +420 777 580 839       email: info@mcelektro.cz

Facebook link
©  2016. Všechna práva vyhrazena!