MC elektro s.r.o.

Dotace Nová zelená úsporám a jejich garance od 15.02.2024

Víme, že investice do fotovoltaiky Vás může stát desítky tisíc korun. Proto Vám zajistíme a garantujeme vyplacení dotace z programu Nová zelená úsporám. Návratnost investovaných peněz se tím může zkrátit až o 7 let.

Dotační program Nová zelená úsporám (NZÚ) se zaměřuje na podporu energeticky úsporných opatření v rodinných a bytových domech – od zateplení přes obnovitelné zdroje energie až po pasivní výstavbu. Nově pokrývá i adaptační opatření reagující na změnu klimatu. Program odstartoval v roce 2014 a do roku 2021 jím prošlo více jak 89 tisíc žádostí za 20 miliard korun. Díky tomu patří k nejefektivnějším a nejdostupnějším dotačním programům v České republice.


V roce 2022 došlo i k rozšíření podporovaných opatření např. o nabíjecí stanice pro elektromobily. Velmi zajímavou novinkou je systém bonusů. Pokud zkombinujete více úsporných opatření, získáte ke standardní dotaci navíc dalších 10 tisíc korun. Dotace se poskytuje pouze na nové fotovoltaické systémy. V době podání žádosti o vyplacení podpory nesmí být na objekt vypsaná aktivní žádost o vyplacení podpory z NZÚ na jiné podporované opatření. V praxi to znamená, že pokud v lednu podáte žádost o dotaci na tepelné čerpadlo, která bude zrealizována a vyplacena až v listopadu, není možné například v září podat žádost o podporu na dobíjecí stanici pro elektromobil.

Žádosti lze podávat před, v průběhu, i po realizaci opatření. Přiznaná investiční dotace je vyplácena poskytovatelem dotace vždy po doložení proplacení celkové ceny za dodávku, instalaci elektrárny a potvrzení o připojení k síti.

Program Nová zelená úsporám je financován z nástroje na podporu oživení a odolnosti (RRF – Recovery and Resilience Facility) v rámci Národního plánu obnovy. V prvních letech 2021–2025 je objem prostředků 19 miliard korun. Od roku 2026 bude program financován z podílu na výnosu dražeb emisních povolenek (cca 4 miliardy Kč/rok), případně z Modernizačního fondu.

Kdo může žádat

  • Vlastníci stávajících rodinných domů
  • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
  • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky


Kolik získáte

  • Základní podpora – 35 000 Kč
  • Základní podpora s využitím tepelného čerpadla – 60 000 Kč
  • Za 1 kWp instalovaného výkonu – 8 000 Kč
  • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 8 000 Kč
  • Dodatečný bonus za připojení bojleru o minimálním objemu 120 l – 10 000 Kč
  • Dodatečný bonus za kombinaci se zateplením – 30 000 Kč
  • Pozn.: Minimální podporovaný instalovaný výkon je 2 kWp.

Vyplacení dotace Vám garantujeme

Dotační podpora Nová zelená úsporám, která byla spuštěna na podzim roku 2022 zjednodušila podmínky pro získání dotace oproti předchozím rokům. Výše dotační podpory se počítá podle výkonu fotovoltaické elektrárny a velikosti bateriového uložiště. Pro vyplacení dotace již neplatí podmínka, že daná domácnost 70 % vyrobené elektřiny musí spotřebovat a nemusí se ani počítat energetické hodnocení objektu.
Protože víme, že získání dotace je nejdůležitější faktor při rozhodování, zda si fotovoltaiku pořídit. Ve smlouvě o dílo Vám garantujeme vyplacení dotace.
„Neobdrží-li objednatel podporu ze Státního fondu životního prostředí ČR z programu Nová zelená úsporám z důvodu, který mu není přičitatelný, a to i přesto, že byly dodrženy veškeré podmínky Programu, v takovém případě Zhotovitel poskytne Objednateli slevu z ceny Díla ve výši nepřiznané podpory.“