Solární fotovoltaický ohřev vody

Rychlá návratnost a dlouhá životnost

Princip fungování

Solární systém  na ohřev vody není propojen s distribuční soustavavou a tak k instalaci není zapotřebí souhlas distributora, jako je to v případě montáže běžné fotovoltaické elektrárny. Elektřina z fotovoltaických panelů je přiváděna přes regulátor k topnému tělesu bojleru. Díky regulátoru je zajištěno optimální využití elektrické energie a může mít i další funkce, které regulují a pomáhají snižovat spotřebu elektřiny ze sítě.

Fotovoltaický systém pro ohřev teplé vody navrhujeme tak, aby pokryl spotřebu elektrické energie Vašeho bojleru po většinu roku. V případě nedostatku slunečního svitu, typicky v zimních měsících, se teplá voda ohřívá elektrickou energií ze sítě. K měniči pro ohřev vody lze připojit další spotřebiče typu přímotop, olejový radiátor atd.

Fotovoltaický ohřev vody pro nízkopříjmové domácnosti

Dotační podpora je ve výši 70 000 Kč. 

Finanční prostředky předem – zálohou.

Podpořena opatření provedená po 12. září 2022.

 

Řešení na klíč

Typové solární systémy

Solární fotovoltaický ohřev vody

Dotační podpora NZÚ Light

25.06. bude spuštěna dotační podpora v programu Nová zelená úsporám Light na solární ohřev vody. Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci systému pro akumulační ohřev vody. Systém může být využíván i pro přitápění. Instalace podporovaných zdrojů musí být provedena dodavatelem s oprávněními dle § 10d zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění „Elektromontér fotovoltaických systémů (26-014-H)“.

Vybrané opatření musí splňovat dále uvedené požadavky:

Solární fotovoltaický ohřev vody

Fotovoltaický systém musí být osazen solárním regulátorem ohřevu vody, popř. solárním měničem, používajícím technologii pro optimalizaci v závislosti na zátěži a oslunění – sledovaní maximálního bodu výkonu „MPPT“.

Povinnou součástí systému je ochrana proti opaření horkou vodou ze zásobníkového ohřívače.

Systém musí zajistit automatické připojení bivalentního zdroje ohřevu vody v období, kdy solární fotovoltaický systém nedokáže zajistit ohřev vody na minimální nastavenou úroveň teploty vody.

Efektivní hodnota výstupního napětí solárního regulátoru (měniče), popř. celkové napětí k němu připojeného stringu.19 FV panelů, musí odpovídat jmenovité hodnotě napětí na něj napojených topných těles ohřívajících vodu v akumulačním zásobníku, s tolerancí nejvýše 15 %. Popř. bude zajištěno takové napětí FV systému, při kterém bude výkon napojených topných těles nejméně 75 % instalovaného výkonu FV panelů.

Na instalované zařízení bude vyhotovena revizní zpráva dle Nařízení vlády 190/2022 Sb., o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti, a to i v případech, kdy instalace nepodléhá revizi dle výše uvedeného nařízení. O této kontrole bude vypracována zpráva revizním technikem.

Požadované parametry pro solární fotovoltaický ohřev vody

Minimální instalovaný výkon FV panelů 2 kWp.

Minimální měrný objem zásobníkového ohřívače 45 l/kWp.

Kolik můžete získat?

Dotační podpora je ve výši  až 70 000 Kč na solární termický nebo solární fotovoltaický ohřev vody.

  • instalace s novým bojlerem –podpora 70 000 Kč
  • instalace bez nového bojleru –podpora 50 000 Kč
  • finanční prostředky můžete čerpat předem – zálohou
  • podpořena jsou opatření provedená po 12. září 2022
  • žádat lze i v případě, že jste již podali žádost o dotaci nebo získali dotaci na zateplení a výměnu oken a dveří z NZÚ Light v roce 2023.

Kdo může žádat?

  • Vlastníci nebo spoluvlastníci rodinného domu, ve kterém jsou trvale hlášeni ke dni požádní žádosti.

PODMÍNKA! Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o dotaci starobní důchod a nevlastní další stavbu pro bydlení nebo podíl na takové nemovitosti nebo pobírá invalidní důchod 3. stupně, nebo dnem podání žádosti pobírá příspěvek na bydlení nebo příspěvek na dítě.

Solární fotovoltaický ohřev vody

Dotační podpora NZÚ

Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci nového systému pro ohřev vody včetně jejich příslušenství a zapojení.

Maximální výše podpory je stanovena fixní jednotkovou výší podpory na vybraný instalovaný systém. Jednotkovou výši podpory stanovuje tabulka 8.

 

Podporované fotovoltaické systémy musí být odděleny od distribuční soustavy el. energie a vnitřních rozvodů propojených s distribuční soustavou. Musí používat technologii pro účinnou optimalizaci
systému v závislosti na zátěži – sledovaní maximálního bodu výkonu „MPPT“.

Požadovaný minimální objem akumulačního zásobníku je 45 litrů teplé vody na kW instalovaného výkonu panelů.

Solární fotovoltaický ohřev vody

Schéma zapojení