MC elektro s.r.o.

Dotační podpora nově i na soláry pro nízkopříjmové domácnosti

Dnes byla spuštěna dotační podpora v programu Nová zelená úsporám Light na solární ohřev vody. Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci pouze jednoho z níže uvedených systémů pro akumulační ohřev vody. Systém může být využíván i pro přitápění. Instalace podporovaných zdrojů musí být provedena dodavatelem s oprávněními dle § 10d zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění „Instalatér solárních termických soustav (23-099-M)“ nebo „Elektromontér fotovoltaických systémů (26-014-H)“.

Vybrané opatření musí splňovat dále uvedené požadavky:

Solární termický ohřev vody

Solární termický systém musí být sestaven pouze z kolektorů splňujících minimální hodnotu účinnosti ηsk dle vyhlášky č. 441/2012 Sb., o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie.

Požadované parametry pro solární termický ohřev vody

Solární fotovoltaický ohřev vody

Fotovoltaický systém musí být osazen solárním regulátorem ohřevu vody, popř. solárním měničem, používajícím technologii pro optimalizaci v závislosti na zátěži a oslunění – sledovaní maximálního bodu výkonu „MPPT“.

Požadované parametry pro solární fotovoltaický ohřev vody

Kolik můžete získat?

Dotační podpora je ve výši 90 000 Kč na solární termický nebo solární fotovoltaický ohřev vody.

  • Finanční prostředky můžete čerpat předem – zálohou
  • Podpořena jsou opatření provedená po 12. září 2022
  • Žádat lze i v případě, že jste již podali žádost o dotaci nebo získali dotaci na zateplení a výměnu oken a dveří z NZÚ Light.

Kdo může žádat?

  • Vlastníci nebo spoluvlastníci rodinného domu, ve kterém jsou trvale hlášeni déle než od 12. září 2022
  • Vlastníci nebo spoluvlastníci trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci, ve které jsou trvale hlášeni déle než od 12. září 2022

PODMÍNKA! Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o dotaci starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně, nebo v období mezi 12. 9. 2022 a dnem podání žádosti pobírali příspěvek na bydlení.

Hledáte firmu na montáž solárního fotovoltaického ohřevu vody v okrese Mladá Boleslav, Nymburk, Jičín, Mělník, Česká Lípa, Liberec, Bruntál, Opava, Šumperk, Jeseník, Olomouc, Ostrava? Ozvěte se nám a zpracujeme Vám nezávaznou cenovou nabídku.