MC elektro s.r.o.

Fotovoltaika – energie budoucnosti

Sluneční energie patří mezi hlavní zdroje obnovitelné energie. V dalších letech se očekává navýšení fotovoltaických systému i bez dotační podpory. Domácí fotovoltaické elektrárny budou samozřejmostí. Přispívá k tomu i zpřísnění požadavků na získání průkazu energetické náročnosti budovy (PENB) u novostaveb. Je kladen tlak na využití obnovitelných zdrojů. Předpokládá se, že se spotřebitelé budou osamostatňovat od centrální distribuční soustavy elektřiny. Běžný model domácnosti bude rodina žijící v pasivním rodinném domu s fotovoltaickými panely a se systémem na dešťovou vodu, kde v podstatě není potřeba vytápění.

V roce 2022 propukl v ČR solární boom. Zvýšenou poptávku po fotovoltaických elektrárnách odstartovala navazující dotační podpora NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM z programu Národního plánu obnovy pro rodinné domy na podzim 2021. Zvýšila se dotační podpora na částku 205 000 Kč ve vybraných krajích až na 225 000 Kč. Tuto podporu lze čerpat do 30.06.2025 nebo do vyčerpání alokovaných prostředků. Další novinkou je možnost získat dotaci na ekomobilitu. Tedy na pořízení a instalaci dobíjecí stanice pro elektromobil a dalších zařízeních nezbytných pro jejich provoz. Výše podpory je až 30 000 Kč na jeden dobíjecí bod. Pokud instalujete fotovoltaickou elektrárnu společně s dobíjecí stanicí můžete získat kombinační bonus ve výši 10 000 Kč.

Druhým faktorem, který ovlivnil zvýšenou poptávku po fotovoltaických elektrárnách je narůstající cena elektrické energie. Díky zvýšení ceny energií se rapidně zkracuje návratnost investice na pořízení fotovoltaiky. V roce 2022 vzrostl zájem o fotovoltaické systémy o 75 %. V ČR se nainstalovalo téměř 300 MW. V porovnání se sousedními státy jako je Rakousko, kde vystavěli elektrárny o výkonu min. 4 900 MW, v Polsku 1 000 MW, v Nizozemsku 4 000 MW, trošku zaostáváme.

V letošním roce by rozvoji fotovoltaiky mohlo pomoci odstranění některých legislativních pravidel (instalace FVE o výkonu do 50 kWp bez stavebního povolení a bez nutnosti získání licence). Zájem o instalace fotovoltaických elektráren mají podpořit další dotační podpory z Modernizačního fondu a Národního plánu obnovy. Nově jsou vypsány podpory i pro komunální sektor.