MC elektro s.r.o.

Jak využít přebytky z fotovoltaiky?

Vlastníte fotovoltaickou elektrárnu a ve slunné dny vyrobíte více elektřiny, než spotřebujete? Níže naleznete různé možnosti využití těchto přebytků.

Podmínky pro obchodování s elektřinou

Pro fotovoltaiky s výkonem pod 50 kWp není zapotřebí energetická licence ani živnostenské oprávnění. Další výhodou je, že příjmy z prodeje přebytků nemusíte danit – povinnost podávat daňové přiznání vzniká až v případě, pokud výdělek překročí hranici 30 000 Kč.

Pokud se rozhodnete prodávat elektřinu,  provozovatel distribuční soustavy Vám přidělí takzvaný výrobní EAN. Díky němu si můžete vybrat komu budete přebytky prodávat. Kromě výrobního EAN kódu existuje také spotřební EAN. Avšak, ten má každé odběrné místo, kde dochází k odběru elektřiny z distribuční sítě.

  • Prodej přebytků za spotové ceny

Výkup přebytků elektrické energie probíhá dle hodinových spotových cen na denním trhu OTE.

Výhodou tedy je, že výkupy jsou prováděny za aktuální tržní ceny. Smlouva je v těchto případech uzavřena na dobu neurčitou. 

Cena je stanovena podle reálně dodaného množství elektřiny, pokud se do distribuční sítě nic nedodává, za službu se nic neúčtuje.

Fakturace a platby za prodej přebytků jsou prováděny 1x měsíčně.

Spolupracujeme se společností TEDOM, u které neplatíte žádné další poplatky za výkup přebytků. Platí se pouze fixní platba 350 Kč za dodanou 1 MWh elektrické energie.

Při prodeji přebytku za spotové ceny je nutné mít buď sjednocenou dodávku elektrické energie a výkup přebytků u jednoho obchodníka. Pokud odebíráte elektrickou energii od jiného obchodníka, než s kterým chcete uzavřít smlouvu na výkup přebytků, je nutné si nechat přidělit a aktivovat výrobní EAN od distributora, který již v budoucnosti nelze zrušit. Po aktivaci výrobního EAN kódu nelze nikdy v budoucnosti využívat virtuální baterii například Elektřina pro Soláry – obchodník ČEZ.

  • Prodej za fixní ceny

V tomto případě máte se společností uzavřenou smlouvu na prodej přebytku, ve které je předem domluvena cena za každou dodanou prodanou kWh. Smlouva s obchodníkem má zpravidla platnost na dobu určitou, nejčastěji na 12 měsíců.

Při prodeji přebytku za fixní ceny je nutné mít buď sjednocenou dodávku elektrické energie a výkup přebytků u jednoho obchodníka. Pokud odebíráte elektrickou energii od jiného obchodníka, než s kterým máte sjednaný výkup, je nutné si nechat přidělit a aktivovat výrobní EAN od distributora, který již v budoucnosti nelze zrušit. Po aktivaci výrobního EAN kódu nelze nikdy v budoucnosti využívat virtuální baterii například Elektřina pro Soláry – obchodník ČEZ.

  • Virtuální baterie

Díky tomuto produktu zužitkujete i tu energii ze své fotovoltaiky, kterou nestihnete spotřebovat.

Typickým příkladem je produkt Elektřina pro Soláry od obchodníka ČEZ prodej, a.s.

Elektřina pro soláry funguje na principu výkupu. Přebytečná energie od vás putuje do sítě, a obchodník Vám o ni ve vyúčtování sníží částku za elektřinu, kterou ze sítě zase spotřebujete, když Vám vlastní výroba nestačí.

Obchodník neomezuje množství energie, které můžete do sítě během ročního cyklu poslat. Do sítě tak můžete v průběhu letní sezóny, kdy fotovoltaická elektrárna vyrobí nejvíce energie, dodat např. 2 MWh a odebrat si toto množství klidně až v zimě, kdy není elektřiny ze solárních panelů dostatek.

Za elektřinu, kterou si ve virtuální baterii uschováte a následně odeberete, neplatíte obchodní část ceny. Distribuční část ceny a ostatní poplatky (jako např. daň) obchodník nemůže ovlivnit, tu platíte normálně, jako byste odebírali energii ze sítě.

Tato služba je každým poskytovatelem zpoplatněna dle předem daných podmínek (ceníku).

Při využití virtuální baterie nesmíte mít aktivován výrobní EAN a elektrárnu o větším instalovaném výkonu jak 10 kWp.