MC elektro s.r.o.

Komunální fotovoltaika

Výzva RES+ č. 3/2022 – Komunální FVE pro malé obce

Příjem žádostí: 17.8.2022 – 29.9.2023 Alokace: 1 500 000 000  Kč

Malé obce mohou čerpat až 75% podporu na pořízení fotovoltaických systémů na střechy a přístřešky veřejných (nekomerčních) budov, a to včetně ukládání energie, souvisejících rekonstrukcí střech a vnitřních rozvodů či pořízení systémů na řízení spotřeby energie.

Kdo může žádat: Obce na území ČR s maximálním počtem 3 000 obyvatel  k 1. 1. 2022 dle údajů Českého statistického úřadu.

Realizace podpořených projektů: nejpozději do 3 let od vydání rozhodnutí

Na co můžete získat dotaci: Instalace nových fotovoltaických elektráren (FVE) s instalovaným výkonem do 1 MWp (včetně) na jedno předávací místo do DS/PS.

Podporovány jsou:

  • Projekty FVE s jedním nebo více předávacími místy do DS/PS instalovanými na budovách včetně přístřešků (např. pro automobily, stavební techniku, skladování materiálu atp.) vlastněných žadatelem a umístěných na území obce žadatele.
  • Systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny.
  • Vynucené investice do renovací konstrukcí střech, na kterých budou instalovány FVE, a do modernizace elektroinstalace v budovách s nově instalovanými FVE.

Výzva RES+ č. 4/2022 – Komunální FVE pro větší obce (energetická společenství)

Příjem žádostí: 17.8.2022 – 29.9.2023 Alokace: 2 500 000 000  Kč

Dotační výzva je určena pro větší obce, veřejné subjekty a subjekty vlastněné 100% veřejným sektorem na pořízení fotovoltaických panelů na střechy a přístřešky veřejných i komerčních budov a veřejné pozemky. Žadatelé navíc budou moci dotací pokrýt náklady na zařízení na ukládání jak elektrické, tak tepelné energie a její řízenou spotřebu.

Kdo může žádat: Obce, Samosprávné městské obvody a městské části, Jimi zřízené příspěvkové organizace nebo jimi ze 100 % vlastněné právnické osoby

Realizace podpořených projektů: nejpozději do 5 let od vydání rozhodnutí

Na co můžete získat dotaci: Instalace nových fotovoltaických elektráren (FVE) s instalovaným výkonem do 1 MWp (včetně) na jedno předávací místo do DS/PS.

Podporovány jsou:

  • Sdružené projekty výstavby FVE, které zahrnují více dílčích projektů s více než jedním předávacím místem do DS/PS, umístěných na území žadatele a/nebo zřizovatele či majitele žadatele
  • Systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny

Příklad komunální FVE – vyrobená energie se efektivně upotřebí přímo v obci

Obec Česká Lhota, ve které žije k 1. 1. 2022 dle údajů ČSÚ 2 150 občanů, se rozhodne modernizovat vlastní energetiku a využít k tomu dotační podporu z Modernizačního fondu (výzva č. 3/2022 z programu RES+). Projekt se skládá ze dvou fotovoltaických elektráren (FVE) s bateriovou akumulací na budovách obecního úřadu a školy. Jelikož obě budovy v roční bilanci nespotřebují minimálně 80 % vyrobené elektřiny ze svých FVE, což je rovněž podmínkou příslušné výzvy z Modernizačního fondu, rozhodla se obec do projektu zahrnout i další objekty. Vyrobená elektřina tak bude smysluplně spotřebována přímo v obci.

K propojení objektů bez vlastní fotovoltaiky s novými výrobnami slouží řídící software a dílčí prvky pro řízení a optimalizaci spotřeby. Instalované jsou ve všech objektech zahrnutých do projektu, tedy i v mateřské škole a systému veřejného osvětlení obce. Prostřednictvím těchto prvků bude moci obec optimálně řídit a využívat přebytky vyrobené zelené energie v budoucnu i v objektech, na nichž nebude fotovoltaika instalována. Spotřeba všech čtyř objektů představuje 96 % roční výroby nových FVE.

Vedle pořízení fotovoltaické elektrárny, bateriových úložišť a prvků optimalizace spotřeby však bylo nutné kvůli instalaci FV panelů opravit střechu obecního úřadu a modernizovat elektrické rozvody ve škole. Náklady na vynucené investice jsou nižší než náklady na instalaci fotovoltaiky, a tudíž jsou v plné výši způsobilé pro podporu a financovatelné v rámci uvedené výzvy. Kapacita ani jedné z pořízených baterií nepřevyšuje instalovaný výkon nových FVE v daném objektu, a jde tedy rovněž o způsobilé výdaje projektu v plné výši.

Celková míra podpory na tento projekt tak může dosáhnout až 75 % popisovaných investic. Do modernizace celého komunálního energetického systému investuje obec Česká Lhota 3,3 mil. Kč a dotace ve výši 2,5 mil. Kč pokryje větší část vynaložených investic.

MODELOVÉ ŘEŠENÍ KOMUNÁLNÍ ENERGETIKY MENŠÍ OBCE V ČÍSLECH

Námi instalované komunální FVE