MC elektro s.r.o.

Komunitní energetika

Přijetí pravidel pro vznik energetických komunit patří mezi nejočekávanější legislativní události v oblasti energetiky tohoto roku. Podtrhuje snahy Ministerstva průmyslu a obchodu o urychlení decentralizace a dekarbonizace energetiky v České republice.

Vláda na konci června schválila novelu energetického zákona LEX OZE 2, která zakotvuje právo na přímé sdílení elektřiny z obnovitelných zdrojů, aniž by bylo potřebné zakládat energetické společenství. Elektřinu bude možné sdílet např. z chalupy do bytu ve městě, rodičům, sousedovi, do provozovny bez ohledu na to, kde se tato místa nachází, napříč celou soustavou v ČR, do maximálního počtu deseti odběratelů.

Zákon také umožní vznik energetických společenství, kdy až tisíc členů bude moci sdílet energii na území tří sousedních obcí s rozšířenou působností. K založení takového společenství bude třeba vytvořit právnickou osobu, družstvo nebo spolek a zaregistrovat se u energetického regulačního úřadu.

Novela energetického zákona Lex OZE 2 přinese nové příležitosti, ale i výzvy jak pro spotřebitele, tak pro výrobce elektřiny, ale také nové nároky na přenosovou a distribuční soustavu. Vyžádá si mimo jiné vznik Elektroenergetického datového centra (EDC), které je pro fungování komunitní energetiky nezbytné.

EDC je digitálním technickým řešením, které bude zaznamenávat a sledovat množství dat o výrobě a spotřebě, ale také o směru jejich toku.

Komunitní energetika obecně přinese nižší výdaje za energie, zvýšení energetické nezávislosti jednotlivců i společenství, a hlavně pozitivní vliv na životní prostředí.

AKTIVNÍ ZÁKAZNÍK

Umožní každému vyrábět si elektřinu na jedné nemovitosti a využívat ji v jiné nemovitosti na území České republiky.

Umožní také sdružovat více členů, kteří si vyrobenou elektřinu budou moci mezi sebou sdílet. Do této skupiny se bude moci zapojit až 10 členů po celém Česku.

Příkladem fungování aktivního zákazníka může být situace, kdy si rodina nainstaluje fotovoltaickou elektrárnu na chatě na Lipně, vyráběnou elektřinu ale využívají jen během víkendových návštěv. Nově bude moci elektřinu vyráběnou během týdne posílat do svých dalších nemovitostí na celém území České republiky. Část elektřiny tedy spotřebují prarodiče v bytě v Plzni, část syn s manželkou v domě u Prahy a třetí dcera s manželem a dětmi v bytě v Brně.

ENERGETICKÉ SPOLEČENSTVÍ

Umožní sdílet vyrobenou elektřinu skupinám až s 1000 členy na území obcí s rozšířenou působností.

Toto řešení bude určeno především pro nákladnější projekty větších elektráren, například větrných, a cenově tak zpřístupnit výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů většímu počtu členů tohoto společenství.

Více informací naleznete na stránkách www.energiezamene.cz