MC elektro s.r.o.

Novinky v komunitní energetice

LEX OZE II. po druhém čtení Sněmovna schválila sdílení energie i obnovení součtového měření.  Návrh novely energetického zákona, kterému se říká LEZ OZE 2, sněmovní tisk 487 ze dne 30.6.2023, míří do třetího čtení. Poslanci posvětili 14.11.2023 novelu, která zavádí komunitní energetiku, jejíž podstatou je samovýroba elektřiny z obnovitelných zdrojů a její sdílení mezi členy komunity.

Novela usnadní realizaci komunitních energetických projektů, protože sdílet elektřinu je zatím možné pouze v bytových domech. Předkládaný materiál obsahuje definici energetického společenství, kdo do něj může vstoupit, definuje pravidla sdílení elektřiny vyrobené v tomto společenství, tak aby bylo respektováno fungování trhu s elektřinou.  Vyjádření ministra Síkela: „Sdílet elektřinu bude možné nejen mezi členy společenství, ale také mezi zákazníky. S tím souvisí vznik datového centra, které bude pomáhat k praktickému zajišťování datových výměn pro sdílení elektřiny. Finální řešení bude možné až s plnou funkčností datového centra, které zajistí potřebné datové výměny v oblasti sdílení elektřiny. To se předpokládá v polovině roku 2026“.

Energetické společenství bude moci vytvořit i poměrně velká skupina osob čítající až 1000 členů. Členové mezi sebou podle pravidel zákona a podmínek společenství budou moci sdílet energie, které vyrobí ze společných výroben. Členy těchto společenství tak budou moci být kromě jednotlivců (fyzických osob) například i společenství vlastníků jednotek, obce, školy, úřady nebo celé malé podniky (právnické osoby).

Tato novelizace pokládá základy pro aplikaci moderní energetiky, digitalizaci a rychlejší bezemisní transformaci energetiky. Velkým průlomovým bodem novely je znovuzavedení součtového měření, na které jsme čekali více než třináct let. Přinese aktivním zákazníkům i nově zakládaným společenstvím ekonomickou úsporu, dostupnost, větší výběr technologie a výrobců střídačů, a to nejdůležitější hospodářskou podporu evropským výrobcům střídačů, snížení dovozové závislosti na čínských technologiích, včetně strategické podpory kritické infrastruktury. Navíc schválení změny pro výrobce a aktivní spotřebitele, včetně energetických společenství přinese ročně miliardy korun, kteří mohou ušetřené peníze použít pro ještě větší, dokonalejší výrobní systémy energií a akumulace elektřiny.

Poslanci mj. schválili také zkrácení doby na projednávání mezi druhým a třetím čtením na pouhých 10 dní od podání pozměňovacích návrhů, které byly předloženy. V případě schválení novely energetického zákona ve třetím, posledním čtením do konce roku 2023 v Parlamentu, bude s největší pravděpodobností platnost již od 2.pololetí 2024 (od 1.7.2024). 

Zdroj: ČFA