MC elektro s.r.o.

NZÚ – výše podpory pro fotovoltaiku se od září 2023 nemění

Ministerstvo životního prostředí společně se Státním fondem životního prostředí ČR představilo základní parametry zjednodušení podmínek pro podporu fotovoltaiky při zachování stávajících parametrů i maximální výše dotace.

Aktuální zájem o dotace NZÚ
Přijato: 130 834 žádostí za 28 mld. Kč
Schváleno: 118 081 žádostí za 25 mld. Kč
Zrealizováno: 68 418 žádostí za 12 mld. Kč

Podpora solárních systémů se měnit nebude. Zůstávají stejné parametry systému. Aktuálně rozpracované projekty zájemci podají i od září – panika není na místě. V plánu je výrazné zjednodušení, protože nebude nutné dokládat energetický projekt a faktury. Maximální výše dotace 200 000 Kč zůstává. Bude zachována možnost kombinovat dotaci na FVE s ostatními úspornými opatřeními (bonusy). Modelace systému podle potřeb – dotace 10 000 Kč na každý 1 kWp. Nadále bude zvýšena podpora 10 % bonifikace pro znevýhodněné ORP – Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj a další vybrané regiony kompletní seznam zde. Podporovány jsou instalace realizované po 1. 1. 2021.

Zdroj: https://www.mzp.cz/cz/news_20230523_Z-Nove-zelene-usporam-muzete-od-zari-vymenit-i-svuj-stary-plynovy-kotel