MC elektro s.r.o.

Princip fungování elektrárny 

Fotovoltaickou elektrárnu navrhujeme tak, aby primárně pokryla spotřebu domu. Přebytky lze uložit do baterií, tím si zajistíte elektrickou energii i v době, kdy elektrárna nevyrábí. V létě může nastat situace, kdy baterie jsou plně nabité a v domě zrovna není v provozu žádný elektrický spotřebič, který by vyrobenou energii spotřeboval. V tuto chvíli přichází na řadu střídač, který dodá přebytečnou energii do sítě. Pokud uvažujete o pořízení elektrárny o vyšším výkonu, můžete přebytky prodávat do sítě a získat tak navíc slevu do vyúčtování či přebytky výhodně prodat na spotovém trhu. Výkup přebytků nabízí několik dodavatelů, kterého si vyberete, je jenom na vás.

Výkon fotovoltaické elektrárny se odvíjí od místa instalace, orientace a sklonu střechy. Elektrárna je navržena tak, aby průměrná výroba v letních měsících, odpovídala spotřebě energie v domě. V běžné letní dny bude dům soběstačný, v podzimní, zimní a jarní dny je nutné využívat i elektrickou energii ze sítě, z důvodu sníženého zisku sluneční energie.